Precizări

privind eliberarea cardului european de sănătate

 

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor precizează că, în conformitate cu Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006   *** Republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, art. 328, alin (6) „  În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea cardului european, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat înlocuitor provizoriu cu o perioadă de valabilitate stabilită conform art. 330. Modelul certificatului provizoriu se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS**). Si ORDIN   Nr. 559 /2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, cap 3,”3.2.2. ...... certificatul se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidenţă persoana asigurată.”

 

 

 

 

 

 

 

                                          Conducerea CAS Bihor