Ordin  Nr. 1197 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Fișiere atașate

Ordin 1197.pdf