COMUNICAT

 

            Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că, începând cu data de 01.06.2018,va intra în procesul de verificare a regulii de validare PHM 256 atât la prescriere cât și la eliberare formularul specific (cu schema terapeutică asociată formularului) transmis și confirmat in PIAS pentru medicamentele notate cu (**)1 în Lista aprobată prin HG nr. 720/2008,cu modificările și completările ulterioare,aferente categoriei de boală G31A.

            Începând cu data de 01.07.2018 ,regula va funcționa în PIAS la nivel de eroare atât la prescriere cât și la eliberare pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista aprobată prin HG nr. 720/2008,cu modificările și completările ulterioare,pentru care sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr.141/2017 cu modificările și completările ulterioare,aferente următoarelor categorii de boli /PNS : G4 și G7(exclusiv medicamentele fără interferon notate cu (**)1β ); G22, G29, G31A, G31B, G31C, G31D, G31E, G31F, PNS 3, PNS 6.21, PNS 6.22 și PNS 6.23.

             Formularele specifice aprobate prin Ordinul CNAS nr.141/2017 cu modificările și completările ulterioare  pot fi consultate și descărcate de către medicii prescriptori de pe pagina web a CNAS www.cnas.ro, secțiunea „Informații pentru furnizori- medicamente- formulare specifice”.

            Iniţierea şi continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista aprobată prin HG nr. 720/2008,cu modificările și completările ulterioare pentru care nu sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr.141/2017 cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice  aprobate  prin Ordinul  ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

            Pâna la data de 01.07.2018, pentru toate situațiile de avertizare ale regulii PHM256, medicii prescriptori au obligația de a verifica concordanța informațiilor transmise și confirmate în PIAS cu cele înregistrate în formularul specific pe suport hârtie și de a sesiza eventualele disfuncționalități pe suport SIUI (suport.siui@casan.ro).

            Vă reamintim obligativitatea prescrierii corecte a medicamentelor notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β pentru care sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr.141/2017 cu modificările și completările ulterioare:

            -în concordanță cu Metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate a formularelor specifice prevăzute în anexa nr 2 la Ordinul CNAS nr.141/2017 cu modificările și completările ulterioare;

            -în concordanță cu tipul de formular specific și perioada de administrare confirmate în PIAS.Utilizarea altui cod de boală (G)/PNS față de cel înscris în Confirmare,prescrierea altui medicament sau prescrierea înafara perioadei de valabilitate din formularul specific și Confirmare,va conduce la imposibilitatea medicului prescriptor de a valida formularul de prescriptie medicală electronică în SIPE,a farmaciei de a elibera medicamentele prescrise cu consecințe asupra funcționării optime a sistemului.

 

Fișiere atașate

Informare prescriere medicamente regula PHM256 din 1 Iunie 2018.pdf