Având în vedere că la data de 30.06.2018 a încetat valabilitatea contractelor cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatita cronică virală de tip C,precizăm faptul că, până la încheierea unor noi contracte cost-volum-rezultat pe această arie terapeutică,vor beneficia de tratament doar pacienţii eligibili deja incluşi în tratament, pentru care s-a emis de către medicul curant cel puţin o prescripţie medicală până la data de 30.06.2018 inclusiv.

Documentele medicale din dosarele finalizate de medicii curanţi dar pentru care nu s-a emis prima prescripţie medicală până în data de 30.06.2018, precum şi cele aferente dosarelor în lucru, îşi păstrează valabilitatea 6 luni şi pot fi utilizate pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate în vederea iniţierii terapiei fără interferon pe noile contracte cost-volum-rezultat.