În atenția medicilor prescriptori – noi protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor si noi formulare specifice

Protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor

În MO partea I nr. 586 și 586 bis din 11.07.2018 s-a publicat Ord. MS/CNAS 873/1118/2018 privind modificarea și completarea Anexei 1 la Ord. MS/CNAS 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente DCI prevăzute în Lista cuprinzând DCI corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără controbuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin HG 720/2008.

Pe site-ul CNAS, în secțiunea ”informatii pentru furnizori – medicamente – protocoale terapeuticeau fost postate actualizările protocoalelor terapeutice aprobate prin Ord. MS/CNAS 873/1118/2018.

Formulare specifice

Prin Ord. CNAS 1139/09.07.2018 publicat în MO partea I nr. 598/13.07.2018 a fost completat Ord. CNAS 141/2017 cu următoarele formulare specifice:

Cod formular specific

DCI / Afecțiune

L01XC19

BLINATUMOMABUM

L01XC24

DARATUMUMABUM

L01XX42

PANOBINOSTATUM

L01XX52

VENETOCLAX

M09AX07

NUSINERSENUM

L01AA09

BENDAMUSTINUM

A16AX10

ELIGLUSTAT

H01AC03

MECASERMINUM

 

 

În acest sens, pe site-ul CNAS, secțiunea ”informații pentru furnizori – medicamente – formulare specifice au fost postate cele 8 formulare specifice în fișierul cu denumirea ”Formulare specifice Ord. 1139_2018”.

În PIAS se regăsesc noile formulare specifice mai sus menționate și schemele terapeutice aferente. În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nemonclatoarele SIUI.