In atentia medicilor prescriptori si a farmaciilor

 

In Monitorul Oficial nr. 652/26.07.2018 a fost publicat Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea art.II din Ordinul  Nr. 909/1163/2018 publicat in Monitorul Oficial nr. 634/20.07.2018, pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

Art.II modificat :

“(1) Prescripţiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale pana la data implementarii in platforma informatica din asigurarile de sanatate (PIAS) a formularului de prescripţie medicală electronică – componenta prescriere , prevazut la art.I , se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripţiei medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului.

(2) Termenul de implementare in PIAS a prevazut la alin. (1) este de maximum 3 zile lucratoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin .”

 

Atașat găsiți ordinul 942/1175/2018 .

 

 

 

Fișiere atașate

Ordin_942_1175_MOF_652_26.07.2018.pdf