ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

 

 

Referitor la prevederile HG nr.252/2020 și anume:

 

Art.5

  1. Pe perioada stării de urgență:
  1. Serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art.223 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare”

 

și

 

  1. ”pentru serviciile medicale și îngrijiri la domiciliu, precum și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive, înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respective eliberării acestora, în platforma informatică a asigurărilor de sănătate.”

 

Vă comunicăm că:

 

 

                                                                     Conducerea CAS Bihor