COMUNICAT DE PRESĂ

                               În atenția asiguraților CAS Bihor

                  

 

Pentru a veni în sprijinul asiguratilor, Casa de Asigurari de Sanatate Bihor informează că s-au efectuat toate demersurile necesare întocmind acte aditionale de prelungire a valabilității contractelor de furnizare a serviciilor medicale în asistență medicală primară pentru furnizorii aflati în prezent în relatie contractuală cu CAS Bihor.

În acest sens CAS Bihor a invitat, atat prin e-mail cât si prin publicarea pe site-ul oficial al institutiei, reprezentatii cabinetelor de medicină de familie la sediul CAS Bihor pentru semnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor în derulare pentru perioada ianuarie-martie 2018.

Mentionăm că, nu au fost semnalate până la data prezentului comunicat nici un refuz de semnare a actelor aditionale.

În data de 03.01.2018 CAS Bihor va publica pe site-ul institutie: http://www.cnas.ro/casbh o listă cu cabinetele de medicină de familie care au semnat actele aditionale pentru prelungirea contractelor în derulare pentru perioada ianuarie-martie 2018.

                 

                           Conducerea CAS Bihor