COMUNICAT

 

CAS Bihor invită furnizorii de servicii medicale pentru semnarea și ridicarea actelor adiționale/contracte valabile până la 31.12.2019 pe următoarele domenii de asistență medicală:

- servicii medicale spitaliceşti
- medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate
- dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu
- servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice
- asistenţa medicală primară

 

CONDUCEREA CAS BIHOR