În atenția furnizorilor de servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție în tratamentul ambulatoriu, dispozitive medicale, PNS care au în derulare contracte până la data de 31.07.2019:

 

§        relațiile contractuale se continuă prin încheiere de acte adiționale cu valabilitate până la data de 31.12.2019.

 

Prin urmare, această categorie de furnizori va depune la CAS:

§        cerere de prelungire a contractului pe domenii de asistență medicală

§         documente modificate sau cu termenul de valabilitate expirat

 

 

 

CONDUCEREA CAS BIHOR