COMUNICAT

 

 

În vederea depunerii actelor necesare contractării 2018, vă aducem la cunoștiință că documentația necesară contractării se poate transmite astfel (una din cele 2 metode):

 

  1. Metoda I : Pe adresa de email a institutiei  contractare@casbh.rdsor.ro  -dimensiunea maxima acceptata este 10 MB.

 

Mentiuni referitoare la domenii de activitate ale furnizorilor de servicii medicale:

A.Pentru furnizorii din domeniul Amblulanta : mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “AMB

B.Pentru furnizorii din domeniul Conventii ,Biete de Trimitere,Retete : mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “CBRET

C.Pentru furnizorii din domeniul Clinice : mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “CLIN”

D.Pentru furnizorii din domeniul Dializa : mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “DIA

E.Pentru furnizorii din domeniul Farmacii : mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “FARM”

F.Pentru furnizorii din domeniul Ingrijiri la Domiciliu – Ingrijiri Paliative: mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “HC

G.Pentru furnizorii din domeniul Dispozitive Medicale : mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “MD

H.Pentru furnizorii din domeniul Medicina de Familie: mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “MF

I.Pentru furnizorii din domeniul PNS : mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “NHP

J.Pentru furnizorii din domeniul Paraclinice : mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “PARA

K.Pentru furnizorii din domeniul Recuperare- Reabilitare Medicala : mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “REC”

L.Pentru furnizorii din domeniul Concedii Medicale : mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “SICK

M.Pentru furnizorii din domeniul Spitale : mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “SPIT

N.Pentru furnizorii din domeniul Stomatologie : mesajul va fi trimis la adresa contractare@casbh.rdsor.ro  iar subiectul mail-ului (subject line)  va contine textul  “STOM”

 

Pe lângă cuvântul cheie obligatoriu subiectul să conțină și un element de identificare al funizorului (nr. contract, cui, denumire)

 

2. Metoda II: Pe suport - CD transmis la adresa de sediu a CAS Bihor, Oradea, Soseaua Borsului km 4 situație în care pe email se va transmite obligatoriu cererea.

 

Important:!!!

Documentele în format electronic trebuie trimise astfel:

 

Email-urile transmise, va rugăm  sa fie  cu confirmare de primire! 

 

Termen limită pentru ambele metode 11 Aprilie 2018 Ora 11:00.

 

                                              CONDUCEREA CAS BIHOR

 

 

Fișiere atașate

UPDATE Comunicat transmitere documente Contractare 2018.pdf