Având în vedere adresa CNAS nr. RV 3166/ 03.05.2018, înregistrată la CAS Bihor cu nr. DG 2209/ 04.05.2018, şi  OUG nr. 32/2018, vă aducem la cunoştinţă prelungirea valabilităţii contractului cost-volum-rezultat ,semnat între reprezentantul legal al deţinătorului de autorizaţie de punere pe piaţă Abbvie LTD şi CNAS, pentru medicamentele Exviera şi Viekirax pâna la data de 30.06.2018.

Contractele  cost-volum-rezultat pentru iniţierea tratamentului cu medicamentul Harvoni au valabilitate până la data de 31.05.2018.