In vederea respectarii obligatiei contractuale “să recomande asiguraţilor tratamentul, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare” va reamintim ca pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate , la sectiunea Informatii pentru Furnizori, la Medicamente se gasesc acte normative actualizate privind conditii de prescriere a anumitor medicamente in sistemul de asigurari de sanatate , respectiv:

- http://www.cnas.ro/category/protocoale-terapeutice.html sunt protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- http://www.cnas.ro/page/formulare-specifice.html sunt formularele specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

 

Va rugam sa consultati aceste informatii .

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

JR. VARGA GHEORGHE LUDOVIC

 

Fișiere atașate

Adresa respectare legislatie prescriptii 15022018.pdf