IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

 

 

Urmare a publicarii in Monitorul Oficial 634 Partea I din 20 iulie 2018 a Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.909/1163/2018 pentru modificarea Ordinului nr.674/252/2012, privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

In acest sens formulam urmatoarele precizari:

 

Incepand cu data de 20 iulie 2018 furnizorii de servicii medicale au obligatia de a  utiliza noul model de formular de prescriptie medicala aprobat prin Ordinul ministerului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.909/1163/2018.

 

Personale care beneficiaza de „Programul pentru compensare 90% a pretului de referinta al medicamentelor din sublista B” sunt pensionarii cu venituri din pensii si indemnizate sociala pentru pensionari, de pana la 990 lei pe luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri.

 

Prescriptiile medicale electronice emise de furnizori anterior intrarii in vigoare a Ordinului nr.909/1163/2018 inclusiv cele emise in data de 20.07.2018, se pot elibera de catre farmacii pana la expirarea termenului de valabilitate a acestora.

 

Conducerea CAS BIHOR