COMUNICAT

În atenţia furnizorilor de servicii medicale care solicită evaluare

 

             Documentele necesare procesului de evaluare , prezentate în secţiunea FURNIZORI SERVICII MEDICALE – EVALUARE FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE PENTRU ANUL 2020 - ACTE NECESARE PENTRU EVALUARE -2020 , vor fi scanate şi transmise cu semnatură electronică pe fiecare pagină la adresa de e-mail casbh@rdslink.ro cu precizarea subiectul e-mailului ....„EVALUARE” şi data expirării deciziei de evaluare în curs .

             În această perioadă plata taxei de evaluare se va face numai prin virament în contul de trezorerie

                                        RO15TREZ07626360550XXXXX

                               Beneficiar cont  CAS Bihor CUI 11320930

                    Decizia de evaluare  va fi transmisă electronic furnizorului.

 

               Informaţii suplimentare  se pot obţine la tel.0259 476 828/tasta 6

 

 

                                     COMISIA DE EVALUARE