Comunicat utilizare Card Naţional de Asigurări de Sănătate

31 Iulie 2015

 

 

            Reglementările legale în vigoare privind prezentarea şi utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate , precum şi acordarea serviciilor medicale , medicamentelor şi dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului naţional de către furnizori rămân nemodificate şi dupa data de 1 august 2015. Informăm furnizorii de servicii medicale , medicamente şi dispozitive medicale cu privire la continuarea acordării serviciilor medicale , medicamente şi dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca şi în prezent potrivit contractului cadru încheiat între părţi până la eventualele modificări ale actelor normative incidente pe acest domeniu.

 

 

Conducerea CAS Bihor