Anunț achiziție publică

- Servicii de pază obiectiv și pază transport valori monetare , cod CPV 79713000-5, servicii cuprinse în Anexa 2B la Legea 98/2016 , privind achizițiile publice.

- În fișierele atașate găsiți anunțul și documentația de atribuire.

 

Fișiere atașate

1. Anunt Achizitie Servicii De Paza Obiectiv si Transport Valori Monetare .pdf 2. Caiet de Sarcini Servicii de Paza si Transport Valori.pdf 3. Fisa de Date Achizitie - Servicii Paza si Transport Valori.pdf 4. Anunt Erata Servicii Paza.pdf