ANUNŢ

 

 

 

CASA DE ASIGURᾸRI DE SᾸNᾸTATE BIHOR, cu sediul în Oradea, şos. Borṣului km 4, CUI 11320930, anunţă operatorii economici interesaţi şi calificaţi să depună oferta în vederea achiziţiei  lucrarii:

„Modificari interioare, instalatii hidranti interiori electrice, ilumunat de securitate si detectare,  semnalizare si avertizare incendiu la sediu administrativ al CAS Bihor„  cod CPV 45262600-7

 

Documentaţia tehnico-economică se găseşte la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Bihor-cam. 26, persoana de contact: ing.Tirla Petru tel.0259/476.828/ int . 326.

Data depunerii ofertelor: 24.05.2019 ora 12, la registratura instituṭiei.

Valoarea estimata a lucrarii: 114.000 lei (cu TVA)

Achiziţionarea lucrărilor se va realiza prin cumpărare directă în urma analizării ofertelor depuse.

 

Fișiere atașate

Anunț achizitie publica - instalare hidranti - iluminat de securitate - avertizare incendiu.pdf