DISPOZIŢII GENERALE

  

ART. 1. Casa de Asigurări  de Sănătate  BIHOR  este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea C.N.A.S. şi care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

ART. 2.  Casa de Asigurări de Sănătate BIHOR, are sediul în ORADEA, Calea Borsului Km 4, şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale statutului C.A.S. Bihor aprobat de C.N.A.S, ale prezentului R.O.F., cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

ART. 3.  Casa de Asigurări de Sănătate Bihor aplică politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în raza de competenţă.

ART. 4. Casa de Asigurări de Sănătate Bihor va utiliza sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu menţionarea şi a denumirii proprii.

 

Fișiere atașate