Descarcă ORDINUL privind modificarea şi completarea Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

Fișiere atașate

LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE- NOIEMBRIE 2017.pdf Lista protocoalelor terapeutice actualizate prin Ordinul MS-CNAS nr 618_405-2017- 31.05.2017.pdf Ordin MS-CNAS 192-142_28.02.2017.pdf Lista protocoalelor terapeutice cu modificările şi completările ulterioare- decembrie 2016.pdf Ordin MS CNAS 1379 1023 nov 2015 protocoale.doc Ordin_Protocoale_31_Martie forma finala.doc Lista protocoalelor terapeutice 27 Mai 2016.pdf ORDIN 968 din 30 IULIE_2015_MODIFICARE PROTOCOALE TERAPEUTICE.doc