În fişierul ataşat găsiţi ORDIN  Nr. 1081/2018 din 21 iunie 2018 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Fișiere atașate

ORDIN Nr 1081 din 2018 Preturi de referinta Disp Med.doc Modalitatea de prescriere si decontare a Disp.Med 2018.doc