Documentele justificative necesare pentru înregistrarea  calității de asigurat

 

 

TINERII între 18-26 de ani dacă sunt elevi/ucenici/studenţi

 

TINERII cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului

 

SOŢUL / SOŢIA, PĂRINŢII aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate

 

Notă:

-coasiguraţi îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat.

 

 

PERSOANELE CU HANDICAP

 

 

 

 

 

BOLNAVII CU AFECTIUNI INCLUSE IN PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE stabilite de către Ministerul Sănătăţii

 

PENSIONARII cu venituri din pensii

 

ŞOMERII

 

PERSOANE CARE FAC PARTE DINTR-O FAMILIE CARE BENEFICIAZA DE AJUTOR SOCIAL potrivit Legii nr.416/2001

 

FEMEI INSARCINATE / LĂUZE

 

 

PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

 

BENEFICIARII LEGILOR SPECIALE (Decretul lege nr.118/1990, O.G. nr.105/1999, Legea nr.44/1994, Legea nr.309/2002, Legea nr.341/2004)

(persoane persecutate pe motive politice, veterani de război, luptători ai Revolutiei din 1989,etc.)

 

PERSOANE CARE SUNT RETURNATE, EXPULZATE sau VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE

 

PERSOANE CARE EXECUTĂ O PEDEAPSĂ PRIVATIVĂ DE LIBERTATE, SE AFLĂ ÎN  AREST PREVENTIV, ÎN UNITĂȚILE  PENITENCIARE PRECUM SI CELE CARE SE AFLA IN EXECUTAREA UNEI  MASURI  EDUCATIVE ORI DE SIGURANȚĂ PRIVATE DE LIBERTATE , RESPECTIV  PERSOANELE CARE SE AFLA IN PERIOADA DE AMANARE SAU INTRERUPERE A  EXECUTARII PEDEPSEI PRIVATIVE DE LIBERTATE

 

PERSONALUL MONAHAL al cultelor recunoscute

 

STUDENȚII DOCTORANZI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DIDACTICE ÎN LIMITA A 4-6 ORE CONVENȚIONALE PE SĂPTĂMÂNĂ

 

 

PERSOANELE  FIZICE PLĂTITOARE LA ADMINISTRAŢIILE FINANCIARE 

Pentru înregistrarea calităţii de asigurat în sistemul informatic a persoanelor care plătesc contribuția la Administrațiile Finanțelor Publice :

Vor depune / transmite la CAS Bihor în COPIE  DECLARAȚIA UNICĂ  212 depusă și înregistrată la Administrațiile Finanțelor Publice însoțită de copie act identitate

Documentele vor fi operate în baza de date în termen de 10 zile de la depunere.

Calitatea de asigurat  se poate verifica online accesând acest link

 

 PERSOANELE SALARIATE- CARE AU NEVOIE DE SERVICII MEDICALE ÎNAINTE DE DEPUNEREA DECLARAȚIEI UNICE D112 DE CĂTRE ANGAJATORI

 

NOTĂ:

În situaţia în care, în ultimii 5 ani, o persoană s-a încadrat în mai multe categorii de asigurat, aceasta va depune documentele justificative corespunzătoare categoriei/categoriilor de asigurat în care s-a încadrat anterior.

În situaţii speciale, pentru stabilirea corectă a categoriei de asigurat, respectiv a plăţii contribuţiei, personalul instituţiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante

 

Asiguratul are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile calendaristice medicul de familie şi C.A.S. Bihor despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de asigurat cu sau fără plata contribuţiei.

 

 

Începând cu data de 01.05.2015 adeverința de asigurat se înlocuiește cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, respectiv cu adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă primirea cardului naţional.