Documentele justificative necesare pentru înregistrarea  calității de asigurat

 

 

TINERII între 18-26 de ani dacă sunt elevi/ucenici/studenţi

 

TINERII cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului

 

SOŢUL / SOŢIA, PĂRINŢII aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate

 

Notă:

-persoana în întreţinerea căreia se află soţul / soţia sau părintele trebuie să aibă calitatea de asigurat pe ultimii 5 ani

-coasiguraţi îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat.

 

 

PERSOANELE CU HANDICAP

 

BOLNAVII CU AFECTIUNI INCLUSE IN PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE stabilite de către Ministerul Sănătăţii

 

PENSIONARII cu venituri din pensii până la limita supusă impozitului pe venit

Documente suplimentare, dacă este cazul:

-copii Revizuiri medicale anuale 2005-2009 pentru pierderea capacităţii de muncă/invaliditate

-Decizii anuale privind veniturile impozabile realizate, emise de către Administraţia Financiară, pentru persoanele care obţin şi alte venituri în afara celor provenite din pensii

 

ŞOMERII

 

PERSOANE CARE FAC PARTE DINTR-O FAMILIE CARE BENEFICIAZA DE AJUTOR SOCIAL potrivit Legii nr.416/2001

 

FEMEI INSARCINATE / LĂUZE

 

 

PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

 

BENEFICIARII LEGILOR SPECIALE (Decretul lege nr.118/1990, O.G. nr.105/1999, Legea nr.44/1994, Legea nr.309/2002, Legea nr.341/2004)

(persoane persecutate pe motive politice, veterani de război, luptători ai Revolutiei din 1989,etc.)

 

PERSOANE CARE SUNT RETURNATE, EXPULZATE sau VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE

 

PERSOANE CARE EXECUTĂ O PEDEAPSĂ PRIVATIVĂ DE LIBERTATE, SE AFLĂ ÎN AREST LA DOMICILIU SAU ÎN AREST PREVENTIV, PRECUM SI CELE CARE SE AFLA IN EXECUTAREA MASURILOR PREVAZUTE DE ART. art. 109, 110, 124 şi 125 DIN CODUL PENAL,  PRECUM SI PERSOANE CARE SE AFLA IN PERIOADA DE AMANARE SAU INTRERUPERE A EXECUTARII PEDEPSEI PRIVATIVE DE LIBERTATE

 

PERSONALUL MONAHAL al cultelor recunoscute

 

STUDENȚII DOCTORANZI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DIDACTICE ÎN LIMITA A 4-6 ORE CONVENȚIONALE PE SĂPTĂMÂNĂ

 

 

PERSOANELE  FIZICE PLĂTITOARE LA ADMINISTRAŢIILE FINANCIARE 

 

 

NOTĂ:

Persoanele care nu pot face dovada plății contribuției la fond  beneficiază numai de pachetul minimal de servicii până la plata contribuţiei. Diminuarea are loc după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei la fond.

În situaţia în care, în ultimii 5 ani, o persoană s-a încadrat în mai multe categorii de asigurat, aceasta va depune documentele justificative corespunzătoare categoriei/categoriilor de asigurat în care s-a încadrat anterior.

În situaţii speciale, pentru stabilirea corectă a categoriei de asigurat, respectiv a plăţii contribuţiei, personalul instituţiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante

 

Asiguratul are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile calendaristice medicul de familie şi C.A.S. Bihor despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de asigurat cu sau fără plata contribuţiei.

 

Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei și nu se încadrează în categoriile de asigurați  fără plata contribuției sau cu plata acesteia din alte surse sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite contribuţia legală pe ultimele 6 luni plus luna curentă , dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale. Contribuţia în acest caz se calculează la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii,

 

Începând cu data de 01.05.2015 adeverința de asigurat se înlocuiește cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, respectiv cu adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă primirea cardului naţional.

 

Fișiere atașate

Cerere tip platitori la ANAF.pdf