Criterii  în stabilirea  valorii de contract :

 

La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară sau avut în vedere următoarele :

suma alocată CAS.Bihor pentru servicii de medicină dentară
suma orientativă este cea a medicului  specialist care la nivel naţional are 2000 lei/lună
nr.de medici care au intrat în contract
gradul profesional al medicilor:   medic –fără grad  -20% ;    medic primar +20%
locaţia;  adică medicii din  mediu rural au un spor de  50% 
numărul de ore prestat la cabinet