Serviciu/ Birou / Compartiment

telefon

interior

adresa email

Cabinet Preşedinte Director General

0259/476828

212

casbh@rdslink.ro

Serviciul Control

 

0259/476828

208

casbh@rdslink.ro

Serviciul Juridic, Contencios Administrativ, Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal, Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt

0259/476828

207

casbh@rdslink.ro

Compartiment Juridic, Contencios - Administrativ

0259/476828

114

casbh@rdslink.ro

Compartiment Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt

0259/476828

112/205

casbh@rdslink.ro

Compartiment Tehnologia Informaţiei

0259/476828

102

casbh@rdslink.ro

Direcţia Economică

 

 

 

Serviciul Buget Financiar Contabilitate

0259/476828

106

casbh@rdslink.ro

Compartiment Achiziţii Publice

 

0259/476828

330

casbh@rdslink.ro

Birou Evidenţă Asiguraţi, Carduri Naţionale şi Concedii Medicale

0259/476828

307

casbh@rdslink.ro

Compartiment Logistică şi Patrimoniu

 

0259/476828

326

casbh@rdslink.ro

Direcţia Relaţii Contractuale

 

 

 

 

Serv. Decontare Servicii Medicale

0259/476828

316

casbh@rdslink.ro

Comp decontare - Asistenţă Spitalicească, Urgenţă Prespitalicească, Ambulatorii de Specialitate, Dispozitive medicale si Îngijiri la domiciliu

0259/476828

321

casbh@rdslink.ro

Comp Decontare - Asistenţa Medicală Primară, Centre de permanentă, Farmacii şi Programe de sănătate

0259/476828

302/117

casbh@rdslink.ro

Compartiment Evaluare -Contractare Servicii Medicale

0259/476828

308/114

casbh@rdslink.ro

Compartiment Acorduri/ Regulamente Europene

Formulare Europene şi  Carduri europene

0259/476828

314/313

casbh@rdslink.ro

Compartiment analiza cereri/ eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale

0259/476828

303

casbh@rdslink.ro

          Medic Şef

0259/476828

214

casbh@rdslink.ro

Serviciul Medical

0259/476828

118

casbh@rdslink.ro

Compartiment Programe de Sănătate, Comisii terapeutice/clawback

 

0259/476828

118/103

casbh@rdslink.ro