Formulare tipizate Descarcă documentul
Adeverinţă asigurat Ord 43 Descarcă
Adeverinţă asigurat Descarcă
Cerere platitori la ANAF Descarcă
Model cerere dispozitive medicale Descarcă
Model recomandare dispozitive medicale Descarcă
Disp. medicale anexa pentru aparate de oxigen Descarcă
Disp. medicale anexa pentru ap. ventilatie Descarcă
Opis documente cerere dispozitive medicale Descarcă
Model cerere îngrijiri la domiciliu Descarcă
Model recomandare îngrijiri la domiciliu Descarcă
Model cerere Card UE Descarcă
Opis documente necesare formulare europene Descarcă
Model cerere formular E112 Descarcă
Raport medical pentru formularul E112 Descarcă
Model cerere formular E104 Descarcă
Model cerere formular E106 Descarcă
Model cerere formular E109  Descarcă
Model cerere formular E121 Descarcă
Model cerere formular E126 Descarcă
Cerere Rambursare Serv. Med. Transfrontaliere Descarcă
Cerere eliberare card duplicat Descarcă
Cerere refuz card de sănătate Descarcă
Declaratie ca nu s-au realizat venituri Descarcă
Declaratie ca se ia in intretinere coasigurat Descarcă