Fișiere atașate

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii de secretaria.pdf Atibuţiile Compartimentului Control .pdf Atribuţiile Compartimentului Tehnologia Informaţiei.pdf Atribuţiile Directorului Executiv Direcţia Economică.pdf Atribuţiile Directorului Executiv Direcţia Relaţii Contractuale.pdf Atribuţiile Biroului Administrare Contribuţii şi Creanţe.pdf Atribuţiile Casei de Asigurări de Sănătate Bihor.pdf Atribuţiile Compartimentului Juridic şi Contencios.pdf Atribuţiile Compartimentului Relaţii Publice-Purtător de Cuvant.pdf Atribuţiile Compartimentului Achizitii Publice.pdf Atribuţiile Compartimentului Evaluare Furnizori.pdf Atribuţiile Compartimentului Logistică.pdf Atribuţiile Compartimentului Planificare Si Relatii Cu Furnizorii- Medicina Dentara, Dispozitive, .pdf Atribuţiile Compartimentului Programe De Sănătate Şi Farmacii.pdf Atributiile Compartimentului Relatii Cu Asiguratii.pdf Atribuţiile Compartimentului Resurse Umane.pdf Atribuţiile Comprtimentului Planificare Si Relatii Cu Furnizorii - Asistenţă Medicală Primară.pdf Atribuţiile Consiliului de Administraţie al CAS Bihor.pdf Atribuţiile Medicului Şef.pdf Atribuţiile Preşedintelui-Director General al CAS Bihor.pdf Atributiile Sefului De Serviciu Planificare Şi Relaţii Cu Furnizorii .pdf Atribuţiile Serviciului Buget Financiar Contabilitate.pdf Atribuţiile Serviciului Medical.pdf Atribuţiile Serviciului Planificare Şi Relaţii Cu Furnizorii – Asistenţă Spitalicească , Amb.pdf