Conducerea executivă a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor :

Preşedinte Director General Jr. VARGA Gheorghe Ludovic
Director Executiv Economic Ec. Luciana DORCA
Director Relaţii Contractuale Dr. Mirela LAZA
Director Executiv Adjunct - Medic Şef  Dr. Elena MOLDOVEANU