Lista comisiilor la nivelul CAS Bihor în anul 2017

Comisia pentru asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi reabilitare medicală 

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Gherman Mihaela - CAS Bihor Dr. Dinu Nisa - CAS Bihor
Ec. Ţiburcă Alina - CAS Bihor Ec. Dumitrăchescu Claudia - CAS Bihor
Dr. Ţîrţ Dorel - DSP Bihor Dr. Rahotă Daniela - DSP Bihor
Dr. Kertész Krisztina - DSP Bihor Dr. Iova Camelia - DSP Bihor 
Dr.Bembea Șerban - Colegiul Medicilor Bihor Dr. Ritli Ladislau - Colegiul Medicilor Bihor
Secretar: Gabriela Pantea

Comisia pentru asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice 

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Gherman Mihaela - CAS Bihor  Dr. Dinu Nisa - CAS Bihor
Ec. Ţiburcă Alina - CAS Bihor Ec. Dumitrăchescu Claudia - CAS Bihor
Dr. Ecaterina Texe - DSP Bihor  Dr. Kertész Krisztina - DSP Bihor
Dr. Ţîrţ Dorel - DSP Bihor Dr. Rahotă Daniela - DSP Bihor
Dr. Toc Liana - Colegiul Medicilor Bihor Dr. Micle Otilia - Colegiul Medicilor Bihor
Secretar: Ec.Tana Teodora

Comisia pentru asistenţa medicală spitalicească 

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Gherman Mihaela - CAS Bihor Dr. Dinu Nisa - CAS Bihor
Ec. Ţiburcă Alina - CAS Bihor Ec. Dumitrăchescu Claudia - CAS Bihor
Dr. Rahotă Daniela - DSP Bihor Dr. Alietta Florian - DSP Bihor
Dr. Dușe Adrian - Colegiul Medicilor Bihor Dr. Pantiș Carmen - Colegiul Medicilor Bihor 
Dna. Plugar Gabriela - Consiliul Județean Bihor Dna. Vant Mariana - Consiliul Județean Bihor
Secretar: Pantea Gabriela

Comisia pentru asistenţă medicală primară 

Membri titulari Membri supleanţi
Ec. Fazecaş Daniela - CAS Bihor Ec. Arghiroiu Gabriela - CAS Bihor
Dr. Gherman Mihaela - CAS Bihor Dr. Dinu Nisa - CAS Bihor
Dr. Kertész Krisztina - DSP Bihor Dr. Daniela Rahotă - DSP Bihor
Dr. Ţîrţ Dorel - DSP Bihor Dr. Camelia Iova - DSP Bihor
Dr. Grozescu Corneliu - Colegiul Medicilor Bihor  Dr. Molnar Vajda Eva Monica - Colegiul Medicilor Bihor
Dr. Popa Ana Dorina - Asociaţia Medicilor de Familie Dr. Ilyes Carol - Asociaţia Medicilor de Familie 
Dr. Fiter Gheorghina - Patronatul Medicilor de Familie Dr. Ciordaş Mihaela Gabriela - Patronatul Medicilor de Familie
Secretar: Ec. Maria Bacter

 

Comisia paritară a reprezentanților funcționarilor publici din cadrul CAS Bihor

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Moldoveanu Elena Ec. Țiburcă Alina
Inf. Lorincz Emeric Dr. Gherman Mihaela
Ec. Negrean Nicoleta Ec. Ienciu Liviu
Secretar:Ec. Dumitrăchescu Claudia  Secretar: Ec. Păcurar Daniela