Lista comisiilor la nivelul CAS Bihor în anul 2020

Comisia pentru asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi reabilitare medicală 

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Gherman Mihaela - CAS Bihor Dr. Dinu Nisa - CAS Bihor
Ec. Ţiburcă Alina - CAS Bihor Ec. Dumitrăchescu Claudia - CAS Bihor
Dr. Ţîrţ Dorel - DSP Bihor Dr. Florian Alietta - DSP Bihor
Dr. Kertész Krisztina - DSP Bihor Dr. Iova Camelia - DSP Bihor 
Dr.Bembea Șerban - Colegiul Medicilor Bihor Dr. Ritli Ladislau - Colegiul Medicilor Bihor
Secretar: Ec. Mihale Gabriela

Comisia pentru asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice 

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Gherman Mihaela - CAS Bihor  Dr. Dinu Nisa - CAS Bihor
Ec. Ţiburcă Alina - CAS Bihor Ec. Dumitrăchescu Claudia - CAS Bihor
Dr. Ţîrţ Dorel - DSP Bihor  Dr. Kertész Krisztina - DSP Bihor
Dr. Texe Ecaterina - DSP Bihor Dr. Rahotă Daniela - DSP Bihor
Dr. Toc Liana - Colegiul Medicilor Bihor Dr. Micle Otilia - Colegiul Medicilor Bihor
Secretar: Ec.Tana Teodora

Comisia pentru asistenţa medicală spitalicească 

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Moldoveanu Elena - CAS Bihor Dr. Dinu Nisa - CAS Bihor
Ec. Ţiburcă Alina - CAS Bihor Ec. Dumitrăchescu Claudia - CAS Bihor
Dr. Marcut Crina - DSP Bihor Dr. Florian Alietta - DSP Bihor
Dr. Pantiș Carmen - Colegiul Medicilor Bihor Dr. Dejeu Danut - Colegiul Medicilor Bihor 
                      ----                       ------
Secretar: Ec. Mihale Gabriela

Comisia pentru asistenţă medicală primară 

Membri titulari Membri supleanţi
Ec. Fazecaş Daniela - CAS Bihor Ec. Silaghi Mariana - CAS Bihor
Dr. Moldoveanu Elena - CAS Bihor Dr. Dinu Nisa - CAS Bihor
Dr. Ţîrţ Dorel - DSP Bihor Dr. Iova Camelia - DSP Bihor
Dr. Kertész Krisztina - DSP Bihor Dr. Sonea Calin - DSP Bihor
Dr. Grozescu Corneliu - Colegiul Medicilor Bihor  Dr. Naghi Ana Elena - Colegiul Medicilor Bihor
                    ----                     ----
                    ----                     ----
Secretar: Ec. Bacter Maria

 

Comisia paritară a reprezentanților funcționarilor publici din cadrul CAS Bihor

Membri titulari Membri supleanţi
Dr. Moldoveanu Elena Ec. Țiburcă Alina
Inf. Lörincz Emeric Dr. Gherman Mihaela
Ec. Negrean Nicoleta Ec. Ienciu Liviu
Secretar:Ec. Dumitrăchescu Claudia  Secretar: Ec. Păcurar Daniela