DOCUMENTE NECESARE PENTRU RECUPERAREA SUMELOR, DIN BUGETUL FNUASS, PRIVIND CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

Angajatorul va depune la compartimentul de specialitate al CAS BACAU Cam.3 PARTER SUD, următoarele documente:

1. Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare conform modelului prevăzut în Anexa 10 la Ordinul nr.15/1.311/2018 – 2 exemplare;

 

2. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii/lunilor pentru care se solicită recuperarea sumei, conform modelului prevăzut în Anexa 1 la Ordinul nr.15/1.311/2018;

 

3. Copia declaraţiei D112, Anexa 1 si 1.1 pentru luna / perioada de recuperare.

 

4. Exemplarul al 2-lea (formularul roz) al tuturor certificatelor de concedii medicale completate la rubrica platitor aferente lunii/perioadei pentru care se solicită recuperarea .

5. Dovada platii la zi a obligatiilor pentru concedii si indemnizatii – FISA 480 de la ANAF.

Dosarul se intocmeste pentru fiecare luna si se depune in maxim 90 de zile, conform art. 40 din OUG nr.158/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.