Prin modificarea adusă de Ordinul MS/CNAS nr.1321/783/2019, în tot cuprinsul anexelor nr. 3, 6 şi 36 din Normele aprobate prin Ordin MS/CNAS nr.397/836/2018, sintagma „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri“ se înlocuieşte cu sintagma „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri“.
      Aceste prevederi se aplică începând cu luna septembrie 2019.

 

Începând cu luna septembrie 2019, pentru a beneficia de compensare cu 90% a medicamentelor, noul plafon al pensiei este de 1.139 lei/lună.

            Având în vedere modificarea plafonului pensiei pentru programul de compensare 90%, se modifică şi „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere“, în sensul că:
           -se bifează «Pensionar» pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie;
           -se bifează categoria «lista B 90%» pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari de până la 1.139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.