În nomenclatoare SIUI s-a introdus un cod nou: "MONITORIZARE COVID". Solicităm furnizorii de servicii medicale preluarea în aplicaţii a noilor versiuni de nomenclatoare.

 

Rugăm furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care emit, la externare, bilete de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, să introducă la "diagnostic principal" diagnosticul cu descrierea: "monitorizare pacient cu COVID-19".

 

Rugăm furnizorii de servicii medicale paraclinice care efectuează investigaţii în baza biletelor de trimitere mai sus amintite, să introducă la raportare, în detaliile biletului de trimitere diagnosticul "monitorizare pacient COVID-19".

 

Pentru toţi furnizorii din ambulatoriul clinic, precizăm că pe perioada stării de urgenţă, consultaţiile la distanţă, se introduc ca şi consultaţii fără bilet de trimitere la modul de prezentare, cu cod 12 şi descrierea "TELEMEDICINĂ".

 

Vă anunţăm că pe perioada stării de urgenţă eventualele atenţionări/erori de validare/nevalidare cu cardul, transmitere în 72 de ore sau depăşire 4 consultaţii/oră (fără a depăşi 8 consultaţii/oră), care pot apărea în propriile aplicaţii se vor ignora, deoarece aceste validări se vor realiza conform HG 252/2020, la momentul procesării raportării serviciilor.