Contractele privind furnizarea de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, aflate în derulare, se prelungesc pe perioada stării de urgenţă, conform prelungirii aplicabilităţii actelor normative care au stat la baza încheierii acestor contracte.