Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu 

PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

CONDIŢIILE acordării serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu