Cerere de eliberare a Cardului NATIONAL duplicat in caz de pierdere, furt,deteriorare, defectiuni tehnice

Cerere de eliberare a Cardului EUROPEAN duplicat  Documente necesare, cost card european duplicat si cont de plata

Cerere de eliberare a adeverintei de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru persoanele care refuza in mod expres , din motive religioaase sau de constiinta , primirea Cardului National de sanatate