C.A.S. Mureș reamintește furnizorilor de servicii medicale din asistența medicală primară că, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. e), Anexa 2 la Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,cu modificările și completările ulterioare,
activitățile de suport prevăzute la pct. 1.5, lit. B Pachetul de servicii de bază în asistența medicală primară din Anexa 1 la același ordin, sunt incluse în serviciile ”per capita”.
Astfel, pentru corecta informare atât a furnizorilor cât și a pacienților, facem mențiunea că, eliberarea adeverinței necesare înscrierii copiilor la grădiniță/școală este urmarea actului medical de consultație acordată pacientului de la 4 la 18 ani și este încadrată în Servicii medicale preventive și profilactice acordate asiguraților cu vârsta 0 – 18 ani.
Aducem la cunoștință, de asemenea, că, în baza contractului furnizorilor de servicii medicale cu C.A.S., este decontată 1 consultație/an/pacient.
 

 

Fișiere atașate

anunt asistenta medicala primara pachet de baza.docx