Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDM) și compania Sanofi Mature IP prin reprezentanța sa locală în România Sanofi România S.R.L., informează profesioniștii în domeniul sănătății cu privire la ”medicamentul Rilutek 50 mg comprimate filmate (riluzol) referitor la întreruperea temporară a comercializării medicamentului Rilutek 50 mg, provocată de un deficit important în aprovizionarea cu substanța activă riluzol”.
Anexăm documentul ”Comunicare către profesioniștii din domeniul sănătății – Deficit temporar de aprovizionare cu medicamentul Rilutek 50 mg comprimate filmate (riluzol) din România”