IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE, MATERIALE SANITARE SI DISPOZITIVE MEDICALE, DIN:
1. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE,
2. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂTILE PARACLINICE,
3. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE,
4. PRESCRIPTII MEDICALE, MEDICAMENTE CU SI FĂRĂ CONTRIBUțIE PERSONALĂ,
5. DISPOZITIVE MEDICALE,
6. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU MEDICINĂ DENTARĂ,
Conform  adresei  CNAS nr. P8990/21.10.2019 în luna NOIEMBRIE 2019 raportarea serviciilor efectuate in luna octombrie 2019 se va realiza astfel:
- începând cu data de 05.11.2019 pentru:
1. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE,
2. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE,
3. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE,
 
-  începând cu data de 08.11.2019 pentru:
1. PRESCRIPTII MEDICALE, MEDICAMENTE CU SI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ,
2. DISPOZITIVE MEDICALE,
3. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU MEDICINĂ DENTARĂ,
            PENTRU CEILALTI FURNIZORI TERMENELE DE RAPORTARE RĂMÂN NEMODIFICATE.