ÎN ATENȚIA ASIGURAȚILOR CAS MUREȘ


   În conformitate cu art.17, lit.b) din Anexa nr.1 la Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
” serviciile medicale şi medicamentele pot fi acordate şi validate şi fără semnarea cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor”
pe perioada stării de urgență.
   Astfel, în perioada stării de urgență, pentru a preveni răspândirea infectării cu coronavirus, NU MAI ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA CARDULUI și
   Nu trebuie să vă adresați Casei de Asigurări de Sănătate Mureș pentru deblocări, verificări de carduri sau emiterea cardurilor duplicat în caz de pierdere, furt, deteriorare sau defecțiune tehnică în perioada stării de urgență.

 

=========================================================================

 Pentru limitarea propagării virusului COVID 19 la nivelul județului, Casa de Asigurări de Sănătate Mureș adresează asiguraților și angajatorilor rugămintea de a limita deplasarea la ghișeele instituției, cu următoarele recomandări:

Vă mulțumim pentru înțelegere

 

Procedura de lucru pentru eliberarea prescripţiilor medicale electronice cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada stării de urgenta instituita pe teritoriul României

 

Ordin nr. 539_437 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru

 

HG nr. 252  privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanatatii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

 

Ordin nr. 438  privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 

Noile prevederi privind modul de acordare a concediilor medicale