Tel. 0265 250040, 0265 250789, 0265 250041
Fax. 0265 250031
Telverde: 0800 800 975


Telefoane interioare

SECRETARIAT 108
INFORMATII PUBLICE 224
EVIDENȚĂ ASIGURAȚI, CARD NATIONAL, CARD EUROPEAN 114
FORMULARE EUROPENE 120
CASIERIE 223
DISPOZITIVE MEDICALE 112


Pentru operativitate vă puteți adresa cu solicitările dvs., respectiv transmiterea de documente pe următoarele adrese de e-mail:

Corespondență generală
secretariat@casmures.ro


Decontare indemnizatii de asigurari sociale de sanatate suportate din FNUASS:

concedii@casmures.ro
marianal@casmures.ro


Carduri europene - cereri carduri UE:

cardeu@casmures.ro


Carduri nationale :

card_national@casmures.ro


Evidenta asigurati:

galfi@casmures.ro
marian@casmures.ro