Vă aducem la cunoștință emiterea Ordinului nr. 43/8/2016 din 19 ianuarie 2016, pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Fișiere atașate

anuntCM.pdf ORDIN Nr 43 din 2016.doc