ORDIN Nr. 106/32 din 3 februarie 2015
pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a
comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitar

 

Vă rugăm să depuneți cererea și dosarul de evaluare la Compartimentul Evaluare Furnizori cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea  Deciziei de Evaluare. Verificați data expirării Deciziei de Evaluare in tabelul atașat    LISTA FURNIZORI CU VALABILITATE DECIZII 2017-2018.xls
 

Fișiere atașate

LISTA FURNIZORI CU VALABILITATE DECIZIEI - 2018-2019.xls Ordin nr. 106_32 din 3 februarie 2015.pdf DOCUMENTE NECESARE EVALUARII.zip Anexe 1-4 la Ordin 106_32 .feb.2015.pdf