ORDIN  Nr. 639/2019 din 6 august 2019
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
 

 

Fișiere atașate

27) formular specific L01XE10 - EVEROLIMUS (VOTUBIA) 6 aug 2019.docx 63) formular specific L01XC15- OBINUTUZUMAB 6 aug 2019.docx 82) formular specific L01XC14 - TRASTUZUMABUM EMTASINUM 6 aug 2019.docx 94) formular specific L01XX52 VENETOCLAX 6 aug 2019.docx 101) formular specific L01XE33 PALBOCICLIBUM - neoplasm mamar 6 aug 2019.docx ORD 639-2019 compl Ord 141-2017 formulare specifice.docx