ORDIN  Nr. 625/2019 din 28 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
 

 

Fișiere atașate

ATALUREN 10.07.2019.pdf BLINATUMOMABUM 10.07.2019.pdf BRENTUXIMAB VEDOTIN 10.07.2019.pdf CARFILZOMIBUM 10.07.2019.pdf CETUXIMABUM cap gat 10.07.2019.pdf CETUXIMABUM colorectal 10.07.2019.pdf DASATINIBUM 10.07.2019.pdf ICATIBANTUM 10.07.2019.pdf IMIGLUCERASUM 10.07.2019.pdf NILOTINIBUM 10.07.2019.pdf NINTEDANIBUM 10.07.2019.pdf OSIMERTINIB 10.07.2019.pdf PEMBROLIZUMABUM 10.07.2019.pdf PEMBROLIZUMABUM bronho p monoterapie10.07.2019.pdf PEMBROLIZUMABUM melanom malign10.07.2019.pdf PIRFENIDONUM fibroza pulmonara idiopatica 10.07.2019.pdf PSORIAZIS 10.07.2019.pdf RITUXIMABUM 10.07.2019.pdf ROMIPLOSTINUM 10.07.2019.pdf VANDETANIBUM 10.07.2019.pdf