ORDIN  Nr. 1122/2019 din 4 decembrie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
 

 

Fișiere atașate

37) formular specific L01XE27-IBRUTINIBUM 11 DEC 2019.pdf 57) formular specific L043M - POLIARTRITA REUMATOIDA 11 DEC 2019.pdf 63) formular specific L01XC15-OBINUTUZUMAB 11 DEC 2019.pdf 72) formular specific NIVOLUMABUM -L01XC17 11 DEC 2019.pdf 91) formular specific L01XC19-BLINATUMOMABUM 11 DEC 2019.pdf 92) formular specific L01XC24-DARATUMUMABUM 11 DEC 2019.pdf 93) formular specific L01XX42 - PANOBINOSTATUM 11 DEC 2019.pdf 116) formular specific L01XC17-LH-NIVOLUMABUM-LH 11 DEC 2019.pdf 117) formular specific L01XX50 - IXAZOMIB 11 DEC 2019.pdf 118) formular specific L01XE39-LAM-MIDOSTAURINUM 11 DEC 2019.pdf 119) formular specific AVELUMABUM - L01XC31 11 DEC 2019.pdf 120) formular specific CERITINIBUM - L01XE28 11 DEC 2019.pdf 121) formular specific COMBINATII (trifluridin+tipiracil)- L01BC59 11 DEC 2019.pdf 122) formular specific L01XC02- RITUXIMAB IN VASCULITE ANCA POZITIVE 11 DEC 2019.pdf 123) formular specific L04AC11 - SILTUXIMABUM 11 DEC 2019.pdf 124) formular specific NIVOLUMABUM -L01XC17-ORL 11 DEC 2019.pdf Formulare specifice_Ordin_ 1122_04.12.2019.pdf ORD 1122-2019 modif Ord 141-2017 formulare specifice site.docx