INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ C2-P6.22 , ISAVUCONAZOLUM C2- P1A, P9.1-P9.7, C3, LETERMOVIRUM (forma orală) C2-P9.1, P9.7 , TISAGENLECLEUCEL C2-P3 , INOTUZUMAB OZOGAMICIN C2-P3 , CRIZOTINIBUM C2-P3 DA, PEGASPARGASUM C2-P3 , ABIRATERONUM C2-P3 , LENALIDOMIDUM C2-P3 , IVACAFTORUM C2-P6.4

Totodată va aducem la cunoştinţa faptul ca pe site-ul CNAS in secţiunea “informaţii pentru furnizori - medicamente -protocoale terapeutice" și pe site-ul CAS MM în secțiunea  informaţii pentru furnizori – informații medicale-protocoale medicale, au fost postate protocoalele aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 140/127/2021, respectiv un număr de 10 protocoale terapeutice.

 

 

Protocoale terapeutice februarie 2021