In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale care eliberează certificate de concediu medical

          Având în vedere : 
- prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul  sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,  "(2) Lista bolilor infectocontagioase pentru  care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora,  la locaţia declarată de acestea sau,  după caz, în unități sanitare sau  în locaţii alternative ataşate acestora, precum şi lista unităților sanitare de bază în care se tratează persoanele  bolnave se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.";
- Ordinul  ministrului  sănătăţii  şi  al  preşedintelui  Casei  Naţionale  de Asigurări  de Sănătate  nr.  1092/745/2020 pentru  aprobarea  modelului  unic  al  certificatului  de concediu  medical  şi  a  instrucţiunilor  privind  utilizarea şi modul  de  completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din  sistemul  asigurărilor  sociale  de  sănătate  şi  din  sistemul  de asigurare  pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- faptul că nu se pot  acorda concedii  medicale  folosind  codul de indemnizaţie  51 deoarece, până la data prezentei nu a fost publicat în  Monitorul Oficial al României actul  normativ  prin  care  se aprobă  lista bolilor  infectocontagioase pentru  care se instituie măsura izolării,
vă comunicăm următoarele:
Până la aprobarea şi publicarea Hotărârii de Guvern privind lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, la acordarea certificatelor de concediu medical pentru  persoanele  asigurate  diagnosticate  cu  o  boală infectocontagioasă confirmate cu SARS Cov 2, pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, se înscrie codul de indemnizaţie 05, nr. crt. 35 aferent afecţiunii COVID-19 din anexa la Hotărârea de Guvern nr. 423 / 2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare şi codul de diagnostic ,,64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri".

 

Fișiere atașate

concediu medical cod 51 precizari.pdf