In atentia medicilor prescriptori  si furnizorilor de medicamente

 

 

Va informam asupra aparitiei  Ordinului 275/2015  privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul  Nr. 1301/500 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

 

Fișiere atașate

ORDIN Nr. 275 162_2015.doc Ordin 275 162_2015 anexe (1).docx