Către,

 

În atenţia:   MEDICILOR PRESCRIPTORI DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

           

Urmare intrării în vigoare a Ordinului nr.388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul  2015,

Vă comunicăm următoarele:

 

■ s-a  modificat  Anexa 39 D  “ Prescriptia medicala –recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale.”

         ■ au fost introduse condiţii suplimentare în ceea ce priveşte recomandarea echipamentelor pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, astfel avand in vedere  prevederile art.1 alin 8 ANEXA 39 din actul normativ mai sus mentionat “ Prescripțiile medicale pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă trebuie să fie însoțite de documente medicale din care să rezulte îndeplinirea condițiilor pentru recomandarea acestor dispozitive medicale, condiții prevăzute la punctul  9 din anexa nr. 38 la ordin.” 

Anexele se regasesc pe site in Informatii pentru furnizori=>Furnizori de servicii medicale=>

=>Dispozitive medicale=>Formulare utile

 

Cu respect,

 

Preşedinte – Director general                               Director Relaţii Contractuale    

            Ec. Viorel Deghid                                            Ec. Carmen Prodan          

 

                                                                                                Sef Serviciu

                                                                                             Ec.Blaga Gabriela