Va facem cunoscut faptul ca in MoOF. nr. 695/15.09.2015 a fost publicat urmatorul act normativ :
 
 
  HOTĂRÂRE  Nr. 741/2015 din 9 septembrie 2015
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
 
 

Fișiere atașate

HG 741-2015 modif HG 720-2008 medicamente.pdf