În urma adresei CNAS nr.P131 / 08.0l.2021  vă comunicăm Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse în HG nr. 720/2008 pentru  aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medica lă, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la zi, conform   informaţiilor  comunicate  CNAS  de  autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenția Națională a Medicamentului  şi Dispozitivelor  Medicale din România~~În urma adresei CNAS nr.P131 / 08.0l.2021  vă comunicăm Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse în HG nr. 720/2008 pentru  aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medica lă, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la zi, conform   informaţiilor  comunicate  CNAS  de  autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenția Națională a Medicamentului  şi Dispozitivelor  Medicale din România

Produse biologice